vineri, 28 decembrie 2012

Cursurile de calificare gratuite vor fi mult mai greu de gasit in 2013

Perioada 2009 – 2012 a adus multor romani sansa de o obtine o calificare in mod gratuit. Acest lucru s-a datorat in primul rand Fondului Social European (FSE) care este instrumentul principal prin care Uniunea Europeana finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare.
Pentru perioada de programare 2007- 2013, scopul intervenţiilor Fondul Social European a fost de a susţine statele membre să anticipeze şi să administreze eficient schimbările economice şi sociale si pentru a putea realiza aceste lucruri una din componentele finantate a fost de sprijinirea investiţiilor în capital uman, în special prin îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare.
Desi acest fond ar fi trebuit sa devina operational in Romania in 2007 primele proiecte au inceput sa se deruleze imid doar la finalul anului 2008, iar cele mai multe au pornit in 2009.
 
Au fost lansate mai multe tipuri de programe, impartite pe axe:
Axa 1: Educatia si formarea profesionalã în sprijinul cresterii economice si a dezvoltãrii societatii bazate pe cunoastere.
• Acces la educatie si formare profesională initială de calitate
• Calitate în învãtamântul superior
• Dezvoltarea resurselor umane în educatie si formare profesională
• Calitate în Formarea Profesionalã Continuă
• Programe doctorale si post doctorale în sprijinul cercetării.
Axa 2: Corelarea învãtãrii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.
• Tranzitia de la scoalã la o viatã activă
• Prevenirea si corectarea părăsirii timpurii a scolii
• Cresterea accesului si participării la Formarea Profesionalã Continuă.
Axa 3: Cresterea adaptabilitãtii lucrătorilor si a întreprinderilor.
• Promovarea culturii antreprenoriale
• Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitătii
• Dezvoltarea parteneriatului si încurajarea initiativelor partenerilor sociali si societătii civile.
Axa 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
• Întãrirea capacitãtii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare
• Formarea personalului propriu al SPO.
Axa 5: Promovarea mãsurilor active de ocupare
• Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare
• Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea.
Axa 6: Promovarea incluziunii sociale
• Dezvoltarea economiei sociale
• Îmbunãtãtirea accesului si participãrii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
• Promovarea egalitãtii de sanse pe piata muncii
• Initiativele transnationale pe o piatã inclusivã a muncii.
 
Aproape toate proiectele au avut prevazute si cursuri de formare profesională gratuite. Din păcate pe parcursul anului 2012, datorita unor grave erori de management ale institutiilor romanesti care au gestionat aceste fonduri finantarile au fost suspendate de catre UE. Acum la final de 2012 sunt sperante ca aceste programe sa repornescă. După reluarea finantarii organizatiile si firmele care in ca nu si-au finalizat proiectele vor mai derula probabil cateva cursuri, iar apoi probabil pana in a doua parte a anului 2014 nu se va mai intampla nimic (doar din 2014 vor incepe noile programe UE). Cu alte cuvinte cei care sunt interesati sa prinda un curs de calificare gratuit vor mai avea o sansa doar in primele luni ale anului 2013.

Nu pierdeti astfel de ocazii !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu