miercuri, 8 iulie 2015

Decizie ANC privind persoanele care pot avea calitatea de formator in cadrul programelor de formare profesionala

DECIZIE
Nr.474 din 09.12.2014

Avand in vedere:
Art. 340 alin.(2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile  si completarile ulterioare;
Art 22 din Ordonanta  nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata  cu modificarile  si comletarile ulterioare;
Art. 4 lit.p si lit.q din HGnr.556/2011 privind organizarea, structura si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari;
Hotararea CNFPA NR.299/28.12.2009;
Hotararea nr. 76 din 08.03.2010;
Hotararea Consiliului de Administratie din data de 03.12.2014,


Autoritatea Nationala pentru Calificari decide:

 Art.1(1). Incepand cu data de 01 ianuarie 2015, poate fi formator la cursurile organizate de furnizorul de formare profesionala, autorizate conform prevederilor OG nr. 129/2000, persoana care are pregatire de specialitate corespunzatoare programei de pregatire si o pregatire pedagogica specifica formarii profesionale a adultilor, dovedita prin:
- certificate de absolvire cu recunoastere nationala, obtinut in urma parcurgerii cu succes a unui program de formare profesionala pentru ocupatia ”Formator” la un furnizor autorizat, derulat pe baza standardului ocupational pentru “Formator”;
- certificate de competente profesionale , cu mentiunea “Competent” pentru toate competentele din standardul ocupational “Formator” eliberat de un Centru de evaluare de competente autorizat pentru aceasta ocupatie;
- certificat de absolvire sau certificat de competente profesionale obtinut intr-un stat membru al Uniunii Europene. Recunoasterea si echivalarea certificatelor vor fi facute de autoritatea competenta, respectand procedura legala, pe baza analizei programelor de formare si/sau standardelor ocupationale sau de formare, care au stat la baza programelor de formare/procedurilor de evaluare;
- diploma de “Master” in domeniul educatiei adultilor sau al formarii formatorilor, obtinuta la o institutie de invatamant superior din Romania sau alt stat membru al Uniunii Europene.Recunoasterea si  echivalarea diplomei obtinute in strainatate vor fi facute  de autoritatea competenta respectand procedura legala;
- diploma de “Doctor” in Stiintele  educatiei, cu o teza de doctorat din domeniul educatiei adultilor sau al formarii formatorilor obtinuta la o institutie de invatamant superior din Romania sau alt stat membru al Uniunii Europene. Recunoasterea si echivalarea diplomei obtinute in strainatate vor fi facute de autoritatea competenta, respectand procedura legala;
- adeverinta prin care se dovedeste ca profeseaza intr-o functie didactica la nivelul invatamantului profesional, tehnic;
- adeverinta prin care se dovedeste ca profeseaza intr-o functie didactica la nivelul invatamantului superior-asistent /lector /conferentiar /profesor universitar;
- adeverinta prin care se dovedeste ca profeseaza intr-o functie  din domeniul cercetarii: cercetator, cercetator principal gr.I-III, inginer-cercetator, personal tehnic de cercetare si similar.

Avizarea pregatirii de specialitate pentru fiecare din disciplinele programei de pregatire se face astfel:
- pentru situatiile  corespunzatoare in art.1 pct.1-5, printr-o adresa eliberata de comitetul sectorial de profil, iar in cazul in care nu exista comitet sectorial, printr-o adresa eliberata de o asociatie profesionista din domeniul respectiv sau institutie publica de reglementare in domeniu;
- pentru cadrele didactice, avizarea nu este necesara pentru disciplinele pe care le predau, in sistemul de invatamant, iar pentru alte discipline, se aplica cele prevazute la alin.1;
- pentru cercetatori si personalul implicat in cercetare,  avizarea nu este necesara pentru domeniul de cercetare in care este specializata persoana, iar pentru alte discipline, se aplica cele prevazute la art.1alin.1.

Art.2 (1) Formatorii pentru persoanele autorizate inainte de 01 ianuarie 2015 isi vor continua activitatea pana la expirarea termenului de autorizare al programului de formare.
(2) Dupa expirarea autorizatiei pentru programul de formare in derulare la data de 01 ianuarie 2015 se aplica prevederile art.1.
(3) Prevederile art.1 nu se aplica in cazul actualizarii dosarului, in perioada de derulare  a programului, autorizat inainte de 01 ianuarie 2015.
Art. 3. Prezenta decizie va fi dusa  la indeplinirea  de catre Vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Calificari si Directia de Formare Profesionala a Adultilor, calificari, reglementari, monitorizare care o va comunica tuturor comisiilor de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru monitorizare si aplicare.
Art. 4.  Serviciul  Managementului  Informatiei si Registre Nationale  va publica prezenta  decizie pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Calificari.
Art. 5. Hotararea CNFPA  nr. 299/28.12.2009 si Hotararea nr. 76 din 08.03.2010 se abroga de la data intrarii in vigoare a prezentei.                                                            Presedinte ANC

                                                            Nicolae POSTAVARU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu